17. Udarbejd handlingsplaner og fastlæg resursebehov.

På basis af de nye eller reviderede strategier for de enkelte segmenter, som skal muliggøre, at virksomheden når de opstillede strategiske mål, er det nu muligt at opstille detaljerede handlingsplaner og fastlægge resursebehov.
For hvert segmentmål opstilles:

  • Succeskriterierne som bruges til at måle, om målet er opnået.
  • Aktiviteterne som virksomheden planlægger at gennemføre.
  • Resurserne som hver aktivitet skal bruge og hvornår.
  • Ansvarsfordelingen for de enkelte aktiviteter.
  • Tidsplan for gennemførelse af de enkelte aktiviteter.

Aktivitetsplanerne lykkes kun, hvis der er de rette resurser til stede i tilstrækkelige mængder og på de nødvendige tidspunkter. Gennemgå derfor og akkumuler resursebehovene fra alle segmenthandlingsplanerne.

Tag udgangspunkt i de resursebehov, som udspringer af segment-strategierne, og ikke i de resurser som virksomheden i dag råder over.

Overvej også hvilke resurser som er afgørende for, at segmentstrategierne kan lykkes, samt hvilke som kun er til stede i begrænsede mængder.

Hvilke resurser skal virksomheden selv råde over, og hvilke resurser skal out-sources?
Hvordan skal virksomheden have adgang til out-sourcede resurser – eget indkøb, ”shared services” eller strategiske alliancer?

Kontakt PSB-Management for at få et eksemplar af eller en dialog om strategiværktøjet StrategiFokus©.

Hvem er PSB-Management ?

Dette indlæg blev udgivet i Nøgletal, Resurser, StrategiFokus og tagget , , , , , , . Bogmærk permalinket.