Fokus på kundebehov og globale segmenter.

Fra fokus på lande og afdelingsfunktioner til fokus på kundebehov og globale segmenter.

Umiddelbart efter Peter Sørensens tiltræden som sektorchef i Industrilim gennemførte virksomheden et grundigt strategisk analysearbejde i samarbejde med Lars Bergendorff Business Development.

Analysen viste, at der var en forskellige grupper af kunder, som havde ensartede og vigtige behov, som Industrilim havde særlige kompetencer for at opfylde bedre end konkurrenterne.

Et sådant kundesegment var kunder som limede store flader sammen som f.eks. producenter af bygningspaneler og producenter af kølevognsanhængere. På trods af at disse kunder befandt sig i forskellige brancher og også forskellige lande, havde de samme vigtige behov for en effektiv sammenføjningsproces, som kunne løses med den samme teknologi.

På baggrund af analysen besluttede Industrilim sig for en gennemgribende organisationsændring.

Marketing, salg, teknisk service og kundeservice havde tidligere været organiseret omkring lande og udvikling var en fælles funktion. I den nye segmentorganisation blev der sat fokus på kunder som havde ensartede og vigtige behov som Industrilim kunne løse bedre end konkurrenterne, og udvalgte medarbejdere fra marketing, salg, teknisk service og udvikling blev organiseret i markedssegmenter. Medarbejderne blev udvalgt på tværs af landegrænser og tidligere afdelinger, og markedssegmenterne fik et globalt ansvar for alle kunder indenfor givne segmenter. Kundeservice blev integreret med planlægning og forsendelse til en fælles logistikfunktion på tværs af landegrænser.

Lars Bergendorff Business Development gav løbende sparring i input under hele processen

I løbet af de næste 5 år blev omsætningen indenfor fokussegmenterne  øget fra 6,2 mio € til 10,3 mio € og indtjeningen (EBITDA) forbedret fra – 478 t. € til + 765 t. €.

Kontakt PSB-Management for at få en dialog om hvordan StrategiFokus© kan hjælpe dig med at organisere din virksomhed efter dens strategi.

Hvem er PSB-Management ?

Skriv et svar