Business Bathtub© – hvor skal væksten komme fra ?

Se en visuel præsentation af Business Bathtub©

Vækst kan komme fra udvikling og/eller salg af nye eller gamle løsninger til nye kunder, udvikling og salg af nye løsninger til nuværende kunder eller blot en stigende ordreindgang efter gamle løsninger fra nuværende kunder. Men væksten kan trues af tab af ordrer fra utilfredse kunder eller kunder som stopper med at købe. Nogle af disse kunder kan måske vindes tilbage.

PSB-Managements Business Bathtub© giver et overblik over vækstpotentialet og gennemgås her i en kvalitativ model, hvor de væsentligste muligheder, krav og trusler diskuteres indenfor 7 forskellige aktivitetsområder. Business Bathtub© findes også i en kvantitativ model, hvor der sættes tal på f.eks. volumener, omsætning og dækningsbidrag.

Hvordan finder vi nye kundeemner?
1.Hvad brænder vi for, hvad er vores mission og hvor er vores styrkepositioner?
2.Hvor er der kundeemner, som har vigtige behov, for det som vi brænder for?

Hvilke kundeprojekter skal vi prioritere?
1.Hvad er kravspecifikationerne for at løse kundeemnernes vigtige behov, og hvor stort er potentialet?
2.Hvordan løses kundeemnernes vigtige behov i dag ?
3.Hvordan kan vi løse kundeemnernes vigtige behov bedre end det gøres i dag?

Hvordan går det med indsalget til de nye kunder?
1.Leverer vi det, som vi har aftalt – og lidt til. Hvor meget kan vi forvente at sælge?
2.Er beslutningstagerne tilfredse (ledelse, salg, produktion, indkøb)?

Hvad kan vi forvente os fra de nuværende kunder?
1.Hvordan kan vi optimere?
2.Hvordan forventes kundernes efterspørgsel at udvikle sig?
3.Hvad gør konkurrenterne?

Hvor meget risikerer vi at miste fra de nuværende kunder?
1.Hvorfor er vi ved at miste kunderne, og hvor meget salg risikerer vi at miste?
2.Hvad gør vi for at fastholde kunderne?

Hvor meget af de tabte kunder kan vi vinde tilbage?
1.Hvorfor ønsker vi at vinde kunderne tilbage, og hvor stort et salg går vi efter?
2.Hvad skal der til for at vinde kunderne tilbage?
3.Hvilke modtræk kan vi forvente fra konkurrenterne?

Hvor meget afskriver vi på tabte kunder?
1.Hvorfor stoppede kunderne med at købe?
2.Fik nogen af konkurrenterne ordrene?
3.Hvad har vi tabt og hvad kan vi lære?

Kontakt PSB-Management for at få en præsentation af Business Bathtub© værktøjet, og hvordan det kan hjælpe dig med at få et overblik over vækstmulighederne.

Hvem er PSB-Management ?

Skriv et svar