Kort om StrategiFokus©-processen.

I [StrategiFokus©] giver Peter Sørensen en meget velstruktureret og overskuelig gennemgang af strategiprocessen.
Artiklen er krydret med konkrete eksempler fra virksomhedscases og har desuden rigtig mange figurer, der bidrager til overblikket.
Jeg er selv blevet meget inspireret af Peters artikel, som afspejler hans mangeårige arbejde med emnet dels som leder, dels som konsulent.

Michael Jensen, direktør Colea Consult.

StrategiFokus© giver svar på følgende spørgsmål:

 • Hvem er virksomhedens kunder?
 • Hvilken værdi skabes for kunderne?
 • Hvordan nås kunderne?

StrategiFokus© fortæller virksomheden:

 • Hvilke produkter eller ydelser bør udvikles?
 • Hvilke produkter eller ydelser bør opprioriteres?
 •  Hvilke produkter eller ydelser bør nedprioriteres?
 • Hvilke produkter eller ydelser bør afvikles?

StrategiFokus© giver et bud på strategiske retninger for virksomhedens segmenter ud fra 3 kriterier:

 • Hvor attraktive er segmenterne?
 • Hvor stærkt står virksomheden i segmenterne?
 • Hvor stor en indtjening har virksomheden i dag i segmenterne?

StrategiFokus© kan f.eks. foreslå følgende overordnede segmentstrategier:

 • Salgsfokus
 • Udviklingsfokus
 • Kundefokus
 • Afviklingsfokus.

StrategiFokus© fungerer som ledestjerne for virksomheden:

 • StrategiFokus© viser den valgte vej til, at virksomheden når sine strategiske mål.
 • StrategiFokus© er et levende dokument, som løbende kan justeres.
 • StrategiFokus© kan blive den ledestjerne, som virksomhedens ledelse og medarbejdere  styrer efter for at trække på samme hammel.
 • StrategiFokus© er et udgangspunkt, hvorfra der kan udarbejdes handlingsplaner, vælges resurser samt opstilles nøgletal og udarbejdes budgetter for virksomheden.

 • StrategiFokus© øger virksomhedens værdi ved at øge virksomhedens indtjening.
 • StrategiFokus© fokuserer virksomheden, således at den bliver mere effektiv.
 • StrategiFokus©  viser, hvordan virksomheden opfylder de mål, som virksomhedens ledelse eller ejere har sat.
 • StrategiFokus© viser, hvordan virksomheden realiserer den vision, virksomhedens ledelse eller ejere har formuleret.
 • StrategiFokus© arbejder indenfor rammerne af de værdier og den mission, virksomhedens ledelse eller ejere har formuleret.

Læs mere herom i indlæggene til højre eller kontakt PSB-Management for at få en beskrivelse af denne strategiproces:

Hvem er PSB-Management ?

Skriv et svar