Strategisk fokus muliggør turnaround, vækst og indtjening.

Da Christian Bokkenheuser blev ansat som sælger i 2004 var firmaet Rose Holm en 2.generations ejerledet metalbearbejdende håndværksvirksomhed med ca. 800 kunder og et vidt forgrenet produktsortiment. I 2005 blev CH udnævnt til administrerende direktør. Virksomheden havde dengang ingen klar målsætning eller strategi, men lavede det de mange kunder med forskellige behov ønskede. Rose Holm havde en fornuftig indtjening og mange tilfredse kunder, men blev ligesom så mange andre underleverandørvirksomheder ramt af krisen i 2008 og opnåede et samlet negativt resultat på minus 9 mio. dkr i 2009 til 2010 og et omsætningsniveau på ca. 28 mio. dkr/år. I dag har Rose Holm kun ca. 80 kunder, en omsætning omkring 70 mio. dkr/år, et resultat efter skat på ca. 4 mio. dkr samt en målsætning om at nå en omsætning på 200 mio. dkr i år 2017 – og dertil en klar strategi. Hvad er der sket?

Kort fortalt, så valgte Rose Holm først at fokusere på gevindrulning af stålbolte og møtrikker til fundamentblokke til vindmølleinstallationer, fordi man her så et stort vækstpotentiale: Rose Holm var den mindste af 2 leverandører til en af de store europæiske vindmølleproducenter og vindmøllemarkedet var et marked, som i 2008 havde store forventninger til vedvarende vækst.

I dag er fokus flyttet fra produkter til løsninger. Rose Holm fokuserer på at levere fastgøringssystemer, som opfylder vigtige behov for kunderne, men som stadig involverer egenproduceret gevindrulning af stålbolte og møtrikker, og hvor der er krav om korte leverancetider. Ud over bolte og møtrikker til vindmøllerne leveres således i dag også som handelsvarer de stålfundamentsplader som holdes sammen af boltene og møtrikkerne. Udover vindmølleindustrien i Europa, er der i dag også fokus på at levere fastgøringsløsninger til producenter af industrivarmevekslere og nu senest også entreprenører, som forankrer undersøiske rør og kabler.

Forandringen fra bredtfavnende håndværksvirksomhed til højt specialiseret industrivirksomhed involverede:

 • Et generations- og ledelsesskifte idet
  • Den nyligt ansatte akademisk uddannet medarbejder, Christian Bokkenheuser blev udnævnt til administrerende direktør.
  • Den tidligere ejerleder og bestyrelsesformand fratrådte.
  • CB fik udskiftet resten af familiebestyrelsen med en professionel bestyrelse bestående af erfarne industrifolk.
  • 2. generationsejeren solgte sine aktier til datteren, som leder Rose Holm’s administration, og som er gift med CB.
 • Omkostningsanalyser blev gennemført på alle produkter, og mange kunder blev besøgt og interviewet for at finde ud af, hvorfor de købte hos Rose Holm.
 • · Der blev indgået eneleverandøraftale med vindmølleproducenten mod at Rose Holm leverede en op-front prisreduktion, åbne kalkulationer og forpligtigelse til løbende prisreduktioner muliggjort af effektiviseringer og investeringer.
 • Der blev investeret højt specialiseret og automatiseret gevindrulningsudstyr.
 • Kunder, som ikke var i fokus, blev fravalgt. Fravalgte kunder, som købte handelsvarer, blev henvist til en samarbejdspartner, og kunderne som købte ordreproducerede varer, blev henvist til tidligere kollegaer eller konkurrenter til Rose Holm.
 • Medarbejdere blev udviklet eller afviklet. Nyansatte har nu et generelt højere uddannelses- og kompetenceniveau, og der er kun 3 medarbejdere tilbage fra før forandringen ud af de i dag 25 medarbejdere.
 • Leverandørkæden blev optimeret bl.a. ved at gå udenom stålgrossisterne og købe direkte hos stålproducenterne.

Den nye ejer formulerede en klar målsætning for Rose Holm, bestyrelsen formulerede med udgangspunkt heri en vision, som fungerer som ledestjerne for Rose Holm, og ledelsen udvikler og justerer løbende sammen med medarbejderne en fokuseret strategi for, hvordan visionen bruges til at realisere målsætningen for Rose Holm.

Rose Holm har med sin fokusstrategi og de hermed opnåede resultater allerede i dag skabt berettiget opsigt i metalindustrien, og Christian Bokkenheuser har ved flere lejligheder da også fortalt om mulighederne, udfordringerne og resultaterne af processen i medierne og på seminarer.