20. Sæt i gang, følg op og juster.

Ledelsen har nu i samarbejde med nøglemedarbejdere og eksterne eksperter formuleret en krystalklar strategi, som tydeligt viser, hvordan virksomheden skaber værdi for kunderne og adskiller sig fra konkur-renterne. Resurserne er organiseret således, at de passer som ”hånd i handske med strategien”, og der er udarbejdet handlingsplaner og opstillet nøgletal, som er fremadrettede, og som viser, hvor tæt virksom-heden er på at opfylde de strategiske mål.

Strategien kan nu igangsættes, og selv om der her venter store udfordringer, så vil strategiplanen kunne blive den ledestjerne, som virksomhedens ledelse og medarbejdere styrer efter for at trække på samme hammel og ikke i forskellige retninger.
De fleste etablerede virksomheder har dog allerede en strategi, som måske for en stor del virker godt, og som er mere eller mindre klart formuleret. Den nye strategi bliver derfor ofte en justering af den eksiste-rende strategi.
Der skal i alle fald løbende følges op på strategien og tages stilling til følgende spørgsmål:

  • Hvor godt passer strategiplanen med virkeligheden?
  • Er der behov for justeringer i strategiplanen?

Opfølgning bør dels ske regelmæssigt f.eks. som en integreret del af budgetprocessen dels ad hoc ved større ændringer i virksomheden, markedet eller omverdenen.

Strategiplanen er dermed blevet et levende dokument og et effektivt værktøj – som kan hjælpe med til at øge værdien af virksomheden!

Kontakt PSB-Management for at få et eksemplar af eller en dialog om strategiværktøjet StrategiFokus©.

Hvem er PSB-Management ?

Dette indlæg blev udgivet i Strategi, StrategiFokus og tagget , , , , , , . Bogmærk permalinket.